Psychosomatisch Fysiotherapeut Hillegersberg-Schiebroek

Als psychosomatische fysiotherapeut, heb ik  mij gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressgerelateerde klachten en onverklaarde pijn en vermoeidheid. Dit worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.

De oorzaak kan van lichamelijke en/of geestelijke aard zijn. Dit zijn fysieke klachten die mogelijk verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting, in relatie tot de omgeving.

 

Lichamelijke klachten en psychische overbelasting

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd.

Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijk medische diagnose is vaak niet te stellen wat je een gevoel van onbegrip kan geven.

 

Omstandigheden hebben invloed op uw klacht

Mogelijk ervaar je dat je meer last hebt van pijn en vermoeidheid en dat je meer prikkelbaar en gespannen bent. Deze verschijnselen kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden.

Indien deze omstandigheden langere tijd aanhouden kunnen ze uw evenwicht verstoren. Hierdoor neemt uw weerstand zowel fysiek als mentaal af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

Denk aan omstandigheden zoals:

 • Hoog ervaren werkdruk
 • Conflicten
 • Emotionele gebeurtenissen
 • Relationele problemen
 • Verlies van dierbaren
 • Ernstige ziekteprocessen

 

Psychosomatische klachten uiten zich in:

Lichamelijke klachten

 • Extreme vermoeidheid
 • Zich niet kunnen ontspannen
 • Druk op de borst of hartkloppingen
 • Onverklaarde spier- en gewrichtspijn
 • Benauwdheid, moeite met ademhalen
 • Hoofdpijn, nek-, rug- en bekkenklachten
 • Onverklaarde maag-, darm- of buikklachten

 

Psychische klachten

 • Lusteloos zijn
 • Slecht of teveel slapen
 • Angstig en onzeker zijn
 • Moeite met concentratie
 • Somber zijn en veel piekeren
 • Algeheel gevoel van onbehagen
 • Prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • Niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • Geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan
 • Overmatig eten, alcohol-, roken- en medicijngebruik

Kortom… je bent uit balans

 

Hoe kom je weer in balans?

Als psychosomatisch fysiotherapeut ben ik aangesloten bij het KNGF en het NFP. Als psychosomatisch fysiotherapeut werk ik via het biopsychosociale model. Dat houdt in dat naast de lichamelijke klachten ook psychologische en sociale aspecten bij de behandeling betrokken worden.

Het eerste gesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en wordt samen met jou een therapieplan opgesteld.

Er wordt van jou een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces. Als psychosomatische fysiotherapeut begeleid ik je in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.

 

Het doel van de therapie kan zijn:

 • Inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van de klacht.
 • Veranderen van de factoren die de klacht in stand houden.
 • Toepassen van ontspanning.
 • Verbeteren van ademhaling of adempatroon door lichaamsbewustwording.
 • Verhogen van jouw belastbaarheid.
 • Aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen.
 • Inzicht krijgen met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Op een andere manier leren omgaan met de klachten.
 • Vertrouwen krijgen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

 

Gebruikte interventies kunnen zijn

 1. Cognitief gedragsmatige interventie
 2. Specifieke bewustwordingsmethodieken
 3. Ontspannings- en communicatiemethodieken
 4. Lichaamsgerichte interventies
 5. Stress management

Het lichaam als aangrijpingspunt

Als psychosomatisch fysiotherapeut richt ik mij specifiek op psychofysiologische en gedragsmatige kenmerken en uitingen van personen in relatie tot hun bewegend functioneren.

Het beoogde doel is het herkennen, transparant maken en vervolgens positief beïnvloeden van de complexe relatie tussen bewegend functioneren en psychisch functioneren binnen een psychosociale context.

Via inzichtgevende interventies tracht ik als psychosomatische fysiotherapeut het inzicht in deze relatie bij de persoon te vergroten. Het lichaam vormt daarbij het aangrijpingspunt. Zo leer je de klacht beter hanteren.

Als psychosomatische fysiotherapeut appelleer ik daarbij aan het zelfsturende vermogen en lichaamsbewustzijn van de persoon. Het bevorderen van de zelfregulatie vraagt om maatwerk met interventies gericht op zowel meer biomedische componenten in het gezondheidsprobleem, als de meer psychologische of psychosociale componenten.

 

Psychosomatisch Fysiotherapie Rotterdam Praktijk
Psychosomatisch Fysiotherapie Rotterdam Praktijk
Psychosomatisch Fysiotherapie Behandelruimte