Osteopathie Rotterdam

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u rechtstreeks telefonisch contact met me opnemen. Echter tijdens een behandeling neem ik de telefoon niet op. Spreek uw naam en telefoonnummer in, zodat ik u zo spoedig mogelijk kan terugbellen.

Caroline Admiraal: 06-55323671 (Rotterdam of Den Haag?? Geef svp duidelijk aan op welke locatie u een afspraak wilt maken)
www.admiraalosteopathie.nl

Indien ik niet in de gelegenheid ben om de telefoon op te nemen, dan graag naam en tel.nr inspreken en de plaats van behandeling (Rotterdam of Den Haag).

Behandeling Osteopathie, Bekken, Caroline Admiraal

 

Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een behandelmethode waarbij bewegingsverlies in de schedel, het houdings- en bewegingsapparaat en in de organen kan worden vastgesteld. Het lichaam voert oneindig veel bewegingen uit. Dat zijn bewuste bewegingen zoals lopen of iets pakken, maar ook onbewuste bewegingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het samentrekken van de hartspier en het op en neer gaan van de ribbenkast bij de ademhaling. Zelfs de organen waar we zelden bij stilstaan bewegen voortdurend. Zo leggen de nieren ongeveer 600 meter per dag af op de beweging van het middenrif. Al deze bewegingen beïnvloeden elkaar. Wanneer een onderdeel van het lichaam gehinderd is in de mobiliteit kan dit elders in het lichaam klachten veroorzaken. Dit komt doordat alle delen van het lichaam met elkaar verbonden zijn door zenuwen, bloedvaten, spieren en andere structuren. Zo kunnen schouderklachten samenhangen met leverproblemen en kunnen baby’s darmkrampjes hebben en veel huilen doordat tijdens de geboorte de schedel beklemd is geweest.

Bewegingsverlies kan veroorzaakt worden door een ongeval, een ziekte, operatie, stress of slechte voedingsgewoonten. Het lichaam zal eerst proberen om zich aan te passen aan dit bewegingsverlies, maar wanneer na verloop van tijd dit compensatiemechanisme niet meer kan worden volgehouden ontstaan er klachten.Osteopathie, Caroline Admiraal

 

De kosten / vergoeding zorgverzekeraar

De kosten van een osteopathisch consult van 50 minuten bedragen € 95 en van een half uur € 55. Deze bedragen zijn incusief 21% BTW. Deze kosten dienen na de behandeling te worden voldaan .

Vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland vergoeden de kosten van osteopathie of een gedeelte ervan. Dit is afhankelijk van de polis die u hebt afgesloten. Wij adviseren u om met uw zorgverzekeraar contact op te nemen indien u vragen heeft over de vergoedingen. Op de website van het NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) vindt u meer informatie omtrent de vergoedingen. www.osteopathie.nl

U kunt rechtstreeks naar een osteopaat, een verwijzing van een huisarts is niet noodzakelijk. Indien nodig zoekt de osteopaat contact met uw huisarts voor het verkrijgen van verdere medische informatie.
BabyOsteopathie, Baby Osteopathie, Caroline Admiraal

 

De osteopaat

Een osteopaat is opgeleid om de beweeglijkheid van alle weefsels te beoordelen. Hij onderzoekt het hele lichaam en behandelt de plek waar hij de oorzaak van de klacht vindt. Het is goed mogelijk dat de osteopaat een plek in het lichaam gaat behandelen die indirect verbonden is met de klacht. De behandeling gebeurt veelal met zachte handgrepen en respect voor het lichaam. Tijdens de behandeling wordt de beweeglijkheid hersteld waardoor het lichaam de gelegenheid krijgt zichzelf weer te genezen.

De osteopaat kan u adviezen meegeven op het gebied van houding, voeding en ontspanning. Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake kan zijn van een onderliggende ziekte, waarvoor osteopathie geen behandeling kan bieden, zal de osteopaat u (terug)verwijzen naar de huisarts of specialist. Voor het maken van een afspraak is een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk. Osteopaten staan open voor samenwerking en overleg met andere disciplines in de gezondheidszorg. De gediplomeerde osteopaten staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Voor een uitgebreide lijst zie www.osteopathie.nl.

 

De intake

Nadat er telefonisch een afspraak is gemaakt kunt u het intakeformulier downloaden en invullen. In dit vragenformulier wordt ingegaan op de huidige klacht en de medische voorgeschiedenis. Tijdens het eerste bezoek aan de praktijk neemt u het formulier mee en wordt dit uitgebreid met u doorgenomen om een zo een goed mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheid. Vervolgens wordt het gehele lichaam onderzocht op mobiliteitsverlies. De osteopaat richt zich hierbij op: het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten); de organen met bloedvaten en lymfestelsel; het cranio-sacraal systeem ( schedel, wervelkolom, zenuwstelsel en hersenvochtcirculatie).

KinderOsteopathie, Kinder Osteopathie, Caroline Admiraal

 

Het behandelplan

De resultaten van het onderzoek worden met u besproken en er wordt een behandelplan voorgesteld. Het onderzoek en de behandeling gebeuren uitsluitend met de handen. De osteopaat maakt met zachte handgrepen de lichaamsdelen weer beweeglijk in de verwachting dat daarna het lichaam zichzelf weer kan herstellen. Het lichaam heeft hier tijd voor nodig en daarom volgen de behandelingen niet kort op elkaar; na twee tot acht weken vindt een herhalingsconsult plaats. Een behandeling duurt drie kwartier tot een uur. Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is hangt af van de onderzoeksresultaten en de individuele reactie van de patiënt op de behandeling.

 

Baby’s en kinderen

Zeker baby’s en kinderen blijken goed te reageren op osteopathische behandelingen. Het is een veilige manier om effectief veranderingen teweeg te brengen. De geboorte van een baby verloopt meestal zonder al te veel problemen. Toch is de geboorte een van de meest stressvolle gebeurtenissen voor het menselijk lichaam. Enorme krachten werken in op het lichaam van het kind. Dit vraagt om een groot aanpassingsvermogen van het lichaam. Indien de krachtsinwerking te sterk is geweest kan het zijn dat het kind niet in staat is om het ontstane bewegingsverlies op te vangen. De osteopaat heeft als belangrijkste taak dit bewegingsverlies vrij te maken, zodat het kind zich vrijelijk kan ontwikkelen op zowel geestelijk als fysiek gebied.

Caroline heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan in de behandeling van zuigelingen. Uit onderzoek is gebleken dat een snelle of langzaam verlopen bevalling, tang- of vacuümpompverlossing de kans op overmatig huilen, overstrekken, voorkeurshouding van hoofd of romp, darmkrampen en een verstoord slaap-waakritme in de hand kan werken.

Niet alleen baby’s bezoeken de praktijk, ook peuters en schoolgaande kinderen en kinderen in de puberteit weten de weg naar de praktijk te vinden. Enkele klachten waarvoor een behandeling wordt aangevraagd zijn: onrust, concentratieproblemen, onhandige motoriek, scheefstand van nek- en of rug, problemen met slapen, bedplassen, scheelkijken, KNO-klachten, hoofdpijn en darmklachten.

Tijdens de behandeling worden alleen maar zachte technieken toegepast. Van het kind wordt gevraagd om zo stil mogelijk te liggen op de behandeltafel. Voor veel ouders lijkt dit een onmogelijke opgave voor hun kind, maar over het algemeen gaat het erg goed, mits het kind is voorbereid op de behandeling. Een knuffel, boekje of ander soort speelgoed kan helpen. Alles wat onrust veroorzaakt kan de behandeling onnodig verstoren. Denk aan meegenomen broertjes en zusjes. Voor baby’s is het geen probleem om tijdens de behandeling een flesje te krijgen, sterker nog, het kan de werking van de behandeling ondersteunen. Osteopathie is geen vervanging voor een behandeling door een (kinder)arts. Bij ziekte of acuut letsel moet u deze altijd eerst raadplegen.

BabyOsteopathie, Baby Osteopathie, Caroline Admiraal

 

Veel gestelde vragen:

Wat is het verschil tussen osteopathie en manuele therapie?

Osteopathie is een behandelingswijze die zowel het bewegingsapparaat (botten, spieren, het skelet en gewrichten) als de organen en het zenuwstelsel behandelt. Manueel therapie behandelt uitsluitend het bewegingsapparaat. Dus manuele therapie is een onderdeel van de osteopathie.

 

Kunnen baby’s en kleine kinderen ook behandeld worden?

Ja, in de praktijk blijkt dat juist baby’s en kleine kinderen heel goed op de osteopathische behandeling reageren, wellicht omdat juist deze groep nog zo flexibel is. Bovendien is de osteopaat bij uitstek geoefend in zijn perceptie oftewel zijn gevoeligheid waardoor hij de behandeling goed kan afstemmen op deze kleine mens. Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten toonde aan dat kinderen die een of meerdere behandelingen aan de schedel ondergingen, op school aanzienlijk beter presteerden, zowel qua leerprestaties als sociaal gedrag.

 

Zit osteopathie in het verzekeringspakket?

Veel ziektekostenverzekeringen vergoeden de kosten van osteopathie of een gedeelte ervan. Raadpleeg de polis of neem contact op met uw verzekeraar. Of kijk op www.osteopathie.nl voor een uitgebreide lijst van verzekeraars en hun vergoedingen.

 

Behandelt een osteopaat alleen rugklachten?

Nee. Voor de behandelindicaties verwijzen wij u naar de desbetreffende lijst met indicaties.

 

Is osteopathie een alternatieve behandelwijze?

Osteopathie is een complementaire geneeswijze, dat wil zeggen aanvullend aan de reguliere geneeswijze. De osteopaat kijkt niet alleen naar de plek van de klachten, maar onderzoekt en behandelt het lichaam als 1 geheel, om zodoende een mogelijke oorzaak van de klacht te achterhalen.

Adres & contactgegevens:

Ik werk op twee locaties. Geef aub aan op welke locatie u behandeld wilt worden:

Osteopathie Rotterdam
Adrianalaan 161
3053 MB te Rotterdam (Hillegersberg-Schiebroek)
Mob: 06-55 32 36 71

Osteopathie Admiraal Den Haag
Van Diemenstraat 202
2518 VH Den Haag

Telefonisch & sms mogelijk op:
maandag t/m vrijdag 07.30u tot 18.30u