Fysiotherapie Hillegersberg-Schiebroek

Als fysiotherapeut ben ik specialist van het menselijk bewegen

Fysiotherapie is het vakgebied van het menselijk bewegen: als fysiotherapeut houd ik mij bezig met het bewegen van mensen in hun dagelijkse omgeving en in hun deelnemen aan de maatschappij.

Ik richt mij op de oorzaken van gezondheidsproblemen en op de gevolgen van ziekten, aandoeningen en syndromen, met als doel het bevorderen van de gezondheid met betrekking tot het bewegen in relatie tot deelnemen in de samenleving.

 

Fysiotherapie met aandacht voor preventie

Voortbouwend op het zoeken naar oorzaken schenk ik als fysiotherapeut veel aandacht aan preventie. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Daarbij leg ik de bewegings(on)mogelijkheden van de patiënt vast.

Ik onderzoek op welke wijze het bewegen plaatsvindt om te analyseren waarom er juist op deze manier wordt bewogen. In de analyse zoekt ik naar oorzakelijke en beïnvloedbare factoren op basis waarvan ik, in samenspraak met de patiënt de doelen en het behandelplan opstel.

Het doel van de behandeling is het optimaliseren van het bewegen van de patiënt uitgaande van zijn vermogens en binnen de mogelijkheden die er zijn.  Waarbij de behandeling, als resultaat een antwoord en reactie is op de hulpvraag van de patient.

 

Mogelijke doelstellingen van de fysiotherapie

In de keuze van de doelstellingen van de behandeling staan de belangen van de patiënt centraal. Welke gezondheidsproblemen en hulpvragen met betrekking tot het bewegen de patient heeft, hangen sterk samen met de individuele leefwereld van de patiënt.

Als fysiotherapeut streef ik ernaar de fysiotherapeutische hulpverlening af te stemmen op de hulpvraag. Hieruit volgen de volgende concrete mogelijke doelstellingen van de fysiotherapie.

Het onderzoeken en creëren van mogelijkheden tot het verbeteren of het in stand houden van het bewegen van een mens in hun dagelijkse omgeving en in hun deelnemen aan de maatschappij.

Fysiotherapeutische doelstellingen:

  • Het voorkomen van hulpvragen. Zoals gezondheidsproblemen en herhaling van gezondheidsproblemen op het gebied van het bewegen. Oftewel preventief bezig zijn.
  • Gezondheidsproblemen op heffen (benoemd in functies, activiteiten en participatie), vermindert deze of help deze te compenseren. Niet alle aandoeningen zijn te genezen, in die gevallen is met de klachten leren omgaan een optie, om er zo weinig mogelijk last van te hebben.
  • Begeleiding bieden en ondersteuning geven.
  • De attitude beïnvloeden, gedrag en leefstijl. Voor zover deze een relatie hebben met de hulpvraag en/of het gezondheidsprobleem
  • De woon- en werkomstandigheden beïnvloeden. Indien deze een relatie hebben met de hulpvraag en/of het gezondheidsprobleem

 

Mijn werkwijze als fysiotherapeut

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een bewuste, procesmatige, systematische en doelgerichte aanpak.

Deze aanpak wordt omschreven als het methodisch fysiotherapeutisch handelen. Door deze werkwijze ben ik in staat zorg op maat te leveren die transparant en toetsbaar is.

 

Methodisch fysiotherapeutisch handelen

Invoering van directe toegankelijkheid maakt het mogelijk om de fysiotherapeut te raadplegen zonder verwijzing van de arts. Aan het methodisch handelen is daarom het screeningsproces toegevoegd. Dit screeningsproces houdt in: het herkennen van symptomen die binnen of buiten het fysiotherapeutische domein liggen.

 

Geen verwijzing nodig voor fysiotherapie

Na het onderzoek wordt het gezondheidsprobleem in een fysiotherapeutische diagnose verwoord. Deze diagnose wordt gebaseerd op gangbare en daartoe aangewezen en onderbouwde diagnostische vaardigheden.

Met behulp van de ICF (Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren) wordt het functioneringsprobleem van de patiënt beschreven. De term ‘menselijk functioneren’ in de ICF verwijst naar functies, anatomische eigenschappen,  activiteiten en participatie.

De term ‘functioneringsprobleem’ verwijst naar stoornissen,  beperkingen en participatieproblemen. Daarnaast bevat de ICF een verwijzing naar externe factoren die van invloed kunnen zijn op het gezondheidsprobleem (WHO-FIC CC Netherlands 2002). In het nederlands

 

Fysiotherapie vanuit wetenschap

In de behandeling pas ik diverse verrichtingen toe. De keuze voor verrichtingen maak ik op basis van klinische expertise en de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt.

Daarnaast baseer ik mijn keuze op het best beschikbare en wetenschappelijk onderbouwde bewijs (waaronder richtlijnen). Binnen de fysiotherapie spreken we van oudsher over bewegingstherapie of oefentherapie als kern van het fysiotherapeutisch handelen, al dan niet gecombineerd met massagetherapie.

Fysische therapie in engere zin (i.e.z.). De voorlopige Classificatie Verrichtingen Paramedische Beroepen (CVPB) hanteert de volgende lijst van verrichtingen: begeleiden/informeren, sturen/ oefenen, fysische therapie i.e.z. en manuele verrichtingen.

 

Gezondheidsproblemen in het perspectief van bewegen

Tijdens de behandeling zal ik uw gezondheidsproblemen in het perspectief van bewegen en bewegingsproblemen vertalen. Fysiotherapeutische deskundigheid kenmerkt zich door het kunnen toepassen van vakkennis in complexe en concrete situaties.

Simpele en complexe situaties, zoals multidisciplinaire behandelingen. Daarbij worden specifieke gegevens, epidemiologische informatie en tal van randvoorwaarden gebruikt tijdens de behandeling.

Daarbij kunt u van mij verwachten dat ik deze gegevens methodisch weeg, orden en integreer bij de onderbouwing van mijn klinische beslissingen. Indien beschikbaar zijn daarbij uitgekristalliseerde inzichten behulpzaam, neergelegd in de vorm van richtlijnen.

Vaak gebruik ik klinische expertise als informatiebron. Oftewel de ervaring die ik en mijn collega’s in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan.

Fysiotherapie Rotterdam Praktijk
Fysiotherapie Rotterdam Praktijk
Fysiotherapie Rotterdam Wachtruimte
Fysiotherapie Rotterdam KNGF