Alle dagen zen
Hoewel het gewoon zitten op je kussentje en gewaar zijn van alles wat er gebeurt – de basis van zen – heel simpel is, is het minder eenvoudig om dat werkelijk in praktijk te brengen. Omdat je voortdurend door verlangens en dagdromen in beslag wordt genomen, ben je eigenlijk maar zelden in het hier-en-nu. Vanuit haar geen-onzin-zen geeft de Amerikaanse zen-lerares Joko Beck krachtige aanwijzingen om alle mentale omwegen te vermijden. In haar toespraken en het beantwoorden van vragen gaat zij direct in op de kernproblemen van het leven. Haarscherp ontleedt zij gevoelens van woede, angst, hoop, liefde, relaties en idealen. Zo brengt ze je terug naar het leven ‘op het scherp van de snede’, het volledig aanwezig zijn in het moment zelf.
Auteur:
ISBN13:
Charlotte Joko Beck
978-90-635-005-80
Levende vrijheid
Andrew Cohen is zo´n onbehouwen type. Hij is er niet om je troost te geven, hij is er om je aan duizend stukken te scheuren… zodat Oneindigheid je weer in elkaar kan zetten, vrijheid in de plaats kan komen van gevangenschap en volheid je angst in de schaduw kan stellen. En dat gebeurt gewoon niet als je alleen maar troost, geruststellende gebeden en rimpelloze clichés zoekt.In Levende vrijheid toont Andrew Cohen dat hij handelt met nietsontziende integriteit, een integriteit die weliswaar mededogen met je ware zelf aan de dag legt, maar je ego met een enorme knuppel te lijf gaat.
Auteur:
ISBN13:
Simon A. Cohen & A. Cohen
978-90-696-357-12
Nog niet eerder werd de essentie van het Nu zo toegankelijk en aangrijpend beschreven als door Jeff Foster. Een aantal aangrijpende gebeurtenissen zetten hem aan tot een twee jaar durende zoektocht naar spirituele verlichting. Een obsessieve zoektocht die hem langs alle belangrijke wijsheidstradities leidde en die hem leerde dat het Nu alles verbindt.Het Nu is het antwoord op alle levensvragen: dit wordt ook wel wat zwaarwichtig ‘spiritueel ontwaken’ genoemd. Volgens Jeff Foster is het echter zo simpel en vanzelfsprekend als het tikken van regendruppels op het dak. Het is alsof je je tijdens het zoeken verloren hebt in een droom, om dan wakker te worden, om je heen te kijken en je te realiseren: het was maar een droom..
Auteur:
ISBN13:
Jeff Fosters
978-90-215-3883-9
De stroom van zijn
Mark Epstein, boeddhist en psychiater, onderzoekt in dit persoonlijke en inspirerende boek wat de overeenkomsten zijn tussen het boeddhisme met name de beoefening van meditatie en de praktijk van de psychotherapie.
Auteur:
ISBN13:
Mark Epstein
90-215-9729-2
Het temmen van de os
Dit visionaire boek schetst het perspectief van een ‘westers boeddhisme’, dat trouw blijft aan de wezenlijke oorspronkelijke leer , maar zich ontwikkelt, groeit en bloeit en samenhang met de westerse samenleving. Goldstein zoekt het waardevolle in de verschillende boeddhistische tradities en integreert dat tot een inspirerend geheel.Het boek is gebaseerd op Goldsteins rijke en velzijdige ervaring als boeddhist, leraar en denker.Een must voor iedereen in Nederland en België die geïnteresseerd is in de toekomst van het boeddhisme.
Auteur:
ISBN13:
Nico Tydeman
90 5670 104 5
De opkomst van een westers boeddhisme
Dit visionaire boek schetst het perspectief van een ‘westers boeddhisme’, dat trouw blijft aan de wezenlijke oorspronkelijke leer , maar zich ontwikkelt, groeit en bloeit en samenhang met de westerse samenleving. Goldstein zoekt het waardevolle in de verschillende boeddhistische tradities en integreert dat tot een inspirerend geheel.Het boek is gebaseerd op Goldsteins rijke en velzijdige ervaring als boeddhist, leraar en denker.Een must voor iedereen in Nederland en België die geïnteresseerd is in de toekomst van het boeddhisme.
Auteur:
ISBN13:
Joseph Goldstein
90-215-3816-4
Het licht in jezelf
‘Wees je eigen licht’, zegt de wereldberoemde Indiase leraar Krishnamurti. Om dat te bereiken, wijst hij op de noodzaak ‘naar binnen’ te gaan en onszelf werkelijk te leren kennen. Pas dan zijn we in staat de conflicten in de wereld en de conflicten in onszelf, echt te begrijpen. Wij zijn de wereld en het is onze individuele chaos die de wanorde in de samenleving creeert. Stap voor stap laat Krishnamurti zien hoe we onze onrust weg kunnen nemen.Zo wijst hij de weg naar werkelijke vrijheid, wijsheid en goedheid in de mens – in ons.
Auteur:
ISBN13:
J. Krishnamurti
90-389-0997-7
Laat het verleden los
Laat het verleden los is ” vermoedelijk mede door zijn uitdagende titel ” het boek dat velen tot een kennismaking met Krishnamurti heeft gebracht en tot op de dag van vandaag niets van zijn aantrekkingskracht heeft verloren. Het geeft een synthese van Krishnamurtis visie op de kritieke toestand van de mensheid en op de eeuwige problemen van het leven. Zijn woorden zijn universeel, tijdloos en onpersoonlijk, maar wel zo dat iedere lezer zich er persoonlijk door aangesproken kan voelen. Mede doordat de uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw daterende vorige vertaling is vervangen door een aan het moderne taalgebruik aangepaste nieuwe zal Laat het verleden los ook nu weer moeiteloos zijn weg weten te vinden naar de in spiritualiteit geïnteresseerde lezer.
Auteur:
ISBN13:
J. Krishnamurti
9789062710843
Vrijheid en meditatie
In dit boek gaat Krishnamurti in op problemen van deze tijd, het gevaar dat de oude culturen van India en Europa zullen worden vernietigd en de algemene chaos die er in de wereld heerst. Wil de mens de problemen kunnen oplossen dan zal hij volledig moeten veranderen, niet geleidelijk – dat heeft ook in het verleden niet geholpen – maar plotseling!Krishnamurti gelooft dat deze plotselinge verandering mogelijk is door meditatie.
Auteur:
ISBN13:
J. Krishnamurti
90-6271-526-5
Het web van het denken
Krishnamurti vergelijkt in dit boek o.a. de menselijke conditionering met een computer het verstand is geprogrammeerd. Die programmering is het resultaat van onze omgeving, familie en opvoeding, waardoor we ons identificeren met een bepaalde godsdienst, politieke overtuiging etc. Krishnamurti wijst erop dat werkelijk vrij zijn betekent vrij zijn van dat programma. Het betekent de aard van het denken zuiver waarnemen. Het betekent waarnemen zonder gedachten. Een paradox die zich oplost als we ons realiseren dat zuivere waarneming is een actie op zichzelf’, het is intelligentie die je vrijmaakt van alle illusies en angsten.
Auteur:
ISBN13:
J. Krishnamurti
9062716822
Yoga voor dummies
Yoga is een praktische geestelijke en lichamelijke discipline die ieders leven kan verrijken en werd ooit beschouwd als het exclusieve terrein van oosterse mytici. Tegenwoordig wordt yoga onder andere beoefend door sportmensen, revaliderende patiënten en aanstaande moeders. In Yoga voor Dummies putten de deskundigen Georg Feuerstein en Larry Payne uit hun ervaring an laten ze zien dat iedereen yoga kan gebruiken voor een betere gezondheid en meer gemoedrust.
Auteur:
ISBN13:
Georg Feuerstein, Larry Payne
9789043008082
De Yogagids
Yoga is een praktische geestelijke en lichamelijke discipline die ieders leven kan verrijken en werd ooit beschouwd als het exclusieve terrein van oosterse mytici. Tegenwoordig wordt yoga onder andere beoefend door sportmensen, revaliderende patiënten en aanstaande moeders. In Yoga voor Dummies putten de deskundigen Georg Feuerstein en Larry Payne uit hun ervaring an laten ze zien dat iedereen yoga kan gebruiken voor een betere gezondheid en meer gemoedrust.
Auteur:
ISBN13:
Christina Brown
905920337-2

Contactgegevens:

Fysiotherapie Hillegersberg-Schiebroek
Adrianalaan 161
3053 MB te Rotterdam (Hillegersberg-Schiebroek)
Mob: 06 - 53 97 35 32
Tel: 010 - 422 34 13
E-mail: renetobe@gmail.com

Telefonisch & sms mogelijk op:
maandag t/m vrijdag 07.30u tot 18.30u

Betaalgegevens:
NL58 ABNA 0443490791
Ter name van: Tobe Fysiotherapie
KVK: 24460796

Tobe Acupunctuur:
(Acupunctuur Rotterdam)
www.tobeacupunctuur.nl

Tobe Meditatie:
Psychosociale therapie, mindfulness & yoga
www.tobemeditatie.nl