Documentaire: Pavlov – Edo Brunner: Waarom ben ik zo dik?

Edo zelf denkt dat zijn verbranding trager werkt dan bij andere mensen. Is dat zo? Of reageert Edo’s brein anders op eten? Heeft hij genetische aanleg om dik te zijn, of is zijn omgeving van invloed en gaat elk pondje toch door het mondje?

Acteur en presentator Edo Brunner vraagt zich in deze aflevering af hoe het komt dat hij zo dik is. Hij maakt een tocht langs vooraanstaande wetenschappers die hun licht laten schijnen op de nieuwste inzichten over overgewicht.

Jack Valkering gaat met Edo op zoek naar het antwoord op de vraag die simpeler lijkt dan het is: ‘Waarom ben ik zo dik?’.

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Obesitas bij volwassenen en kinderen

De richtlijn ‘Diagnostiek en Behandeling van Obesitas bij volwassenen en kinderen’ is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van allen die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met obesitas. De richtlijn is opgesteld door een breed samengestelde werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen, zoals internisten, cardiologen, chirurgen, huisartsen, longartsen, kinderartsen, gynaecologen, reumatologen, artsen maatschappij en gezondheid, psychologen, psychiaters, bedrijfsartsen, inspanningsfysiologen, fysiotherapeuten, diëtisten, epidemiologen en wijkverpleegkundigen. Met het oog op het patiëntenperspectief participeerde de Nederlandse Obesitas Vereniging in de werkgroep.

Genen en gedrag bij eetstoornissen

Voedingsdeskundige Rita Slof-Op ’t Landt laat in haar proefschrift verbanden zien tussen eetstoornissen zoals anorexia nervosa, gedragskenmerken, persoonlijkheidstrekken zoals impulsiviteit en genetische varianten.

Patiënten met een eetstoornis blijken zeer perfectionistisch te zijn in vergelijking met een groep mensen zonder eetstoornis. Ook zijn zij duidelijk impulsiever. Dit gemeenschappelijke kenmerk van veel mensen met een eetstoornis kan ten dele verklaard worden uit genetische verschillen. Bepaalde varianten in het TPH2-gen gaan bijvoorbeeld vaak samen met een verhoogde impulsiviteit, ook bij mensen met een eetstoornis. Hetzelfde gen is betrokken bij anorexia nervosa en bij eetstoornissen gekenmerkt door ‘zelfopgewekt braken’. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van Slof-Op ’t Landt. Het TPH2-gen is de genetische blauwdruk voor het enzym tryptophaanhydroxylase-2. Dat enzym bepaalt hoeveel van de signaalstof (neurotransmitter) serotonine geproduceerd wordt in de hersenen. Serotonine is onder meer betrokken bij de regulering van voedselinname, impulscontrole, stemming en seksualiteit.

Meetinstrumenten

Chips

Moet deze bak chips helemaal op? Afbeelding: © Crivins, Flickr.com

Wanneer men verbanden zoekt tussen genetische varianten en stoornissen, is het uiteraard belangrijk dat de stoornissen zelf goed in kaart worden gebracht. In de psychiatrie gebruikt men daartoe meestal vragenlijsten. Slof-Op ’t Landt toonde aan dat de vragenlijsten om eetstoornissen te meten verbetering behoeven; er waren duidelijke verschillen tussen de manier waarop mannen en vrouwen de lijsten invulden. Voor toekomstig onderzoek moeten meetinstrumenten ontwikkeld worden die de ernst van de stoornis meten ongeacht geslacht, leeftijd en andere kenmerken van de patiënt.

Nieuwe aanpak

Dat gezondheid en ziekte ontstaan in de wisselwerking tussen erfelijke aanleg, omgeving en toevallige omstandigheden veronderstelde men al in de negentiende eeuw. Nieuwe analysetechnieken zoals onderzoek bij tweelingen en Genome Wide Association Studies (GWAS) maken het nu mogelijk om die erfelijke aanleg in detail te bekijken. Zo groeit de kennis over genetische varianten die vaker voorkomen bij mensen met een bepaalde stoornis, zoals een eetstoornis. Als de gevonden statistische associatie sterk is, kan dat erop wijzen dat het gen in kwestie betrokken is bij het ontstaan van de stoornis. Soms biedt dit aanknopingspunten bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of andere interventies. Ook kan een genetisch profiel worden ingezet om de ernst en de verwachte uitkomst (prognose) beter in kaart te brengen bij een individuele patiënt. Centrum Eetstoornissen Ursula, de werkgever van de promovenda, en de afdeling Psychiatrie van het LUMC hechten duidelijk belang aan de genetische benadering van de psychiatrie. Zij organiseerden naar aanleiding van haar promotie een symposium onder de titel ‘Genen en omgeving in de psychiatrie: eetstoornissen als voorbeeld’.

Zie ook:

Website van het symposium (Centrum Eetstoornissen)
Dossier Overgewicht (Kennislink)

Dit is een nieuwsbericht van Universiteit Leiden.

 

Contactgegevens:

Fysiotherapie Hillegersberg-Schiebroek
Adrianalaan 161
3053 MB te Rotterdam (Hillegersberg-Schiebroek)
Mob: 06 - 53 97 35 32
Tel: 010 - 422 34 13
E-mail: renetobe@gmail.com

Telefonisch & sms mogelijk op:
maandag t/m vrijdag 07.30u tot 18.30u

Betaalgegevens:
NL58 ABNA 0443490791
Ter name van: Tobe Fysiotherapie
KVK: 24460796

Tobe Acupunctuur:
(Acupunctuur Rotterdam)
www.tobeacupunctuur.nl

Tobe Meditatie:
Psychosociale therapie, mindfulness & yoga
www.tobemeditatie.nl